Category: Rock

No Artist - Liturgie En Naastenliefde - De Werkers Van Emmaus (Vinyl, LP, Album)

by Arahn

8 thoughts on “ No Artist - Liturgie En Naastenliefde - De Werkers Van Emmaus (Vinyl, LP, Album) ”

  1. 1 Wel en wee rond de beginjaren van de congregatie van de Zusters van Liefde. Brabant aan het begin van de 19e eeuw.; Pastoor Antonius van Erp een gedreven man met visie.; Brevieren en een brei- en catechismusschool.; Een droom verwezenlijkt.; De stichting van de congregatie is een feit.; In de geest van Vincentius á Paulo.; De eerste school geopend.
  2. Liturgie zijn de voorgeschreven gebeden, handelingen en ceremoniën die onderdeel uitmaken van een eredienst. Het gebruik van liturgieën in de kerk is ontstaan doordat het vaak in de Griekse vertaling van het Tweede Testament werd genoemd. Het verwijst hier naar een openbare en bewuste omschreven ceremonie, maar later gebruikt men het woord om.
  3. Emmaus Werkveld Liturgie. De leden van de pastoraatgroep dragen verantwoordelijkheid voor het ‘goed’ functioneren van de geloofsgemeenschap. Zij zijn de personen die u kunt aanspreken over onderwerpen die betrekking hebben op het specifieke werkveld. Voor liturgie zijn dat Peter The en .
  4. Lumen - Instituut voor toegepaste foto- en filmkunst. Klankbeeld uitsluitend ten behoeve van het godsdienst-onderwijs. Lumen - Institute for applied photo and film art. Sound image exclusively for the benefit of religious education.
  5. Viering van de instelling van de Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde. Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag. Verplichte vasten- en onthoudingsdag. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. u: Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2. wk
  6. De Emmaüsgangers. Lukas XXIV - De Heer Jesus ontdekt zich aan de Emmausgangeren. 13 En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs, 14 en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was.
  7. P: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. A: Amen. P: Genade zij U en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus die ons heeft bevrijd uit de macht van de dood, en van de heilige Geest die ons leidt naar het eeuwig leven. A: Amen. WOORD VAN WELKOM (allen kunnen gaan zitten) De priester/diaken begroet alle aanwezigen.
  8. De geschiedenis van de liturgie: Een kort overzicht, definitief pagina 3 van 5 Deze ontwikkelingen kwamen dan ook terug in de liturgie van de zondagse erediensten. Dezelfde gebruiken als in de periode van de kerk in vervolgde tijd komen terug, maar worden uitgebreid en ontwikkeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *